Σχετικά με εμάς

Η Solaronline έχει ως βασική δραστηριότητα το εμπόριο και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στόχο μας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η ανάπτυξη ενός πλαισίου αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί τους.

Για τον λόγο αυτό οι λύσεις που προτείνουμε προκύπτουν μετά από μελέτη και έρευνα ώστε να επιτευχθεί ή βέλτιστη δυνατή οικονομική λύση με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι λύσεις που προτείνουμε αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα διασυνδεδεμένα, αυτόνομα και αυτοπαραγωγής -net metering καθώς και ολοκληρωμένα φωτοβολταϊκά πακέτα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, απαρτίζεται από συμβούλους, τεχνικούς  και συνεργάτες με πολυετή εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα συνεργεία αποτελούμενα από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό. Τα συνεργεία στελεχώνονται από εξειδικευμένους τεχνίτες, αδειούχους ηλεκτρολόγους και διπλωματούχους μηχανικούς.