Η LUXOR SOLAR είναι μία γερμανική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2005 και στεγάζει την έδρα της στη Στουτγάρδη. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται σε επιλεγμένες γραμμές παραγωγής, σύμφωνα με τις υψηλότερες  προδιαγραφές ποιότητας, αντοχής και ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιλέγονται και παρακολουθούνται από έμπειρους Γερμανούς μηχανικούς, κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων παραγωγής.

Παραγωγή πρωτοποριακών ηλιακών μονάδων σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα στην Ασία και την Ευρώπη. Οι αυστηροί ποιοτικοί μας έλεγχοι αρχίζουν στην παραγωγή. Έχουμε αναπτύξει τις δικές μας οδηγίες παραγωγής με καθορισμένα κριτήρια και πρότυπα δοκιμών.

Παρακολούθηση από τους μηχανικούς μας στο χώρο του παραγωγής.

Ορισμένα σημεία για την εξέταση εισόδου.

Τελευταίες τεχνολογίες και πιο σύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής.

100% προ-διαλογή των κυττάρων σύμφωνα με το ρεύμα, την τάση και την οπτική.

100% επιθεώρηση των δομοστοιχείων για μικρό-ρωγμές πριν και μετά την ελασματοποίηση χρησιμοποιώντας μεθόδους ηλεκτροφωταύγειας

υψηλής ποιότητας, με παραμέτρους που ελέγχονται και παρακολουθούνται από το Luxor για ακριβή αποτελέσματα μέτρησης