Κρήτη, 8,20KWp, Απρίλιος 2023                                                                                                   

 

 

 Θεσσαλονίκη, Πανόραμα 8KWp, Μάρτιος 2023